หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลบริษัท /  สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในแต่ละประเทศ องค์กรธุรกิจใดและประเทศใดที่ได้ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ จนก้าวล้ำทันสมัยจะได้เปรียบด้านการแข่งขันภายในประเทศและเวทีโลกด้วย ปัจจุบันนี้กระแสเทคโนโลยีที่มากมายได้ถาถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรธุรกิจต่างได้รับผลกระทบจากกระแสของเทคโนโลยีที่เข้ามาทำลาย (Disruption) อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลซื้อขายสินค้าบนมือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น

สถาบันการเงินธนาคารเคยมีรายได้ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ถูกกระทบด้วยบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ (FinTech) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงิน e-Payment ที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยปราศจากค่าธรรมเนียม

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ให้บริการซื้อขายหุ้นให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี กล่าวคือหุ่นยนต์ทางการค้าหุ้น (Robot Trade) ที่ให้บริการแก่นักลงทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อและขายหุ้นได้อัตโนมัติ เร็วกว่า แม่นยำกว่าซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ลดลงแล้ว ยิ่งกว่านั้นหากมีคู่แข่งขันของ บล.ที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอัจฉริยะครบวงจร สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดี่ยวกัน อาทิ แพลตฟอร์มที่มีระบบหุ่นยนต์ทางการค้าหุ้นระบบการสมัครเปิดพอร์ต่ออนไลน์ สามารถทำการซื้อขายหุ้น ซื้อหุ้น IPO ซื้อกองทุน ระบบทำการประเมินความเสี่ยง การทำธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction) มีระบบการยืนยันตัวตนด้วยออนไลน์ (e-KYC: Khow Your Customer) ระบบตรวจสอบบุคคลที่มีความเสี่ยงตามกฎหมาย (e-CDD:Customer Due Diligence) ระบบการนำข้อมูลออฟไลน์เข้าสู่ระบบประมวลผลสำหรับผู้ใช้งานออนไลน์แบบอัตโนมัติ (Data on Boarding) ระบบการชำระเงิน (e-Payment) แบบเวลาจริง (Real Time) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจเป็นรายกิจการได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์สถานะการณ์เศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับสำนักข่าวดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงเช่น BloomBerg, Router, CNBC นอกจากนี้ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม อารมณ์ต่าง ๆ ของตลาด ของนักลงทุน รวมทั้งสรุปบทวิเคราะห์ของทุกสำนักของหุ้นเป็นรายตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นนาทีทำการส่งข้อมูลเฉพาะเจาะจงของการวิเคราะห์หุ้นเหล่านี้ไปให้นักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือมีก็น้อยมากระบบปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถวิเคราะห์การเพิ่มวงเงินการเทรดหุ้นให้นักลงทุนโดยลดความเสี่ยง สร้างความพึงพอใจให้แก่นักลงทุนที่ใช้แพลตฟอร์มเดี่ยวกันนี้ในการทำธุรกรรมหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ หากคู่แข่งนำเทคโนโลยีในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พร้อมกับการวางกลยุทธ์ทำธุรกิจเหมือนแพลตฟอร์มสื่อสังคม (Social Media Platform), แพลตฟอร์มการค้นหาข้อมูล และแพลตฟอร์มการสนทนา (Chat) ที่มีให้บริการในบ้านเรา นักลงทุนสามารถใช้งานง่าย สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย เพราะสามารถหารายได้จากโฆษณา การขาย และบริหารข้อมูล และอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ที่จะลดลงอย่างมหาศาลของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แมกกาซีน นิตยสาร รายการทีวี ต่างก็ได้รับผล กระทบจากเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล เนื้อหาข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่า รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ต่างต้องปรับตัวจากผล กระทบของการซื้อขายออนไลน์ที่เข้ามามีผลต่อรายได้ที่ลดลง ด้วยเทคโนโลยี แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยมีราคาถูกกว่า สะดวกกว่า สั่งซื้อและส่งถึงที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างที่กล่าวมาได้ปรากฎให้เห็นมากขึ้นในยุคนี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจในวงกว้างสาเหตุมาจากเทคโนโลยี และการปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทำให้รายได้และกำไรที่หายไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาชีพของคนทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ถูกให้ออกจากงาน

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างต้นด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สะสมมานานกว่าสิบห้าปี ได้มุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform& Digital Business Services Applications มากกว่า 30 App พร้อมบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ทุ่มเททีมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จนปัจจุบันนี้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยกันเปลี่ยนธุรกรรมในรูปแบบเดิม (Analog) เข้าสู่รูปแบบใหม่ (Digital) ขณะนี้ทีมงานวิจัยพัฒนาของบริษัทกำลังมุ่งสู่การวิจัยพัฒนาทียกระดับสูงขึ้นด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล (Big Data Analytics) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) และการประมวลผลจากภาพและข้อมูล (Computer Vision) การพัฒนาบล้อคเช่นผสม (Hybrid BlockChain) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสรรพสิ่ง (Internet of Things - IOT) และอื่น ๆ อีกมาก ทั้งนี้ได้ตระหนักว่ากระแสของเทคโนโลยีจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันเนื่องจากความเร็วของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระบบห้าจี (5 G) อุปกรณ์พกพา (Mobility) ระบบเคลาด์ (Cloud Computing) ระบบประมวลผลที่รวดเร็วและหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสาร ด้วยคนต่อคน คนกับอุปกรณ์ อุปกรณ์กับอุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ นี้ ด้วยทิศทางที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์อย่างแน่วแน่ ต้องการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศของเราไม่ต้องลงทุนด้วยการซื้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของต่างประเทศมากจนเกินไป เป็นการช่วยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีของคนไทยเอง ซึ่งในยุคสมัยนี้ได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) จึงจะสามารถอยู่รอดปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ประธานกรรมการ

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร