ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  29.50 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.50 (-1.67%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  243,000
 • วันก่อนหน้า
  30.00
 • ราคาเปิด
  30.00
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  29.50 / 58,800
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  29.75 / 6,900
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  29.50 - 30.00
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  22.00 - 47.50
 • ปรับปรุงเมื่อ: 22 เม.ย. 2562 16:37
Chart Type