ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  30.75 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  380,700
 • วันก่อนหน้า
  30.75
 • ราคาเปิด
  30.75
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  30.75 / 17,900
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  31.25 / 22,800
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  30.75 - 31.50
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  22.00 - 38.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิ.ย. 2562 16:36
Chart Type