ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  34.75 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  1,989,800
 • วันก่อนหน้า
  34.75
 • ราคาเปิด
  35.00
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  34.75 / 45,000
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  35.00 / 2,000
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  34.75 - 37.00
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  25.00 - 36.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 24 ม.ค. 2563 16:39
Chart Type