ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  29.50 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  404,600
 • วันก่อนหน้า
  29.50
 • ราคาเปิด
  29.75
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  29.50 / 2,100
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  29.75 / 5,100
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  29.50 - 30.75
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  24.60 - 37.00
 • ปรับปรุงเมื่อ: 09 เม.ย. 2563 16:39
Chart Type