ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  30.50 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.25 (0.83%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  800
 • วันก่อนหน้า
  30.25
 • ราคาเปิด
  30.25
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  30.25 / 1,000
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  30.50 / 7,500
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  30.25 - 30.50
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  28.00 - 47.50
 • ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธ.ค. 2561 16:37
Chart Type