เครื่องคำนวณการลงทุน

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  28.25 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +3.00 (11.88%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  14,118,000
 • วันก่อนหน้า
  25.25
 • ราคาเปิด
  26.25
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  28.25 / 58,600
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  28.50 / 272,500
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  26.00 - 28.25
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  23.30 - 37.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 04 มี.ค. 2564 16:40

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %