เครื่องคำนวณการลงทุน

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  26.00 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.50 (-1.89%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  655,400
 • วันก่อนหน้า
  26.50
 • ราคาเปิด
  26.00
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  25.75 / 23,700
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  26.00 / 6,800
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  25.25 - 26.25
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  23.30 - 37.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 16 เม.ย. 2564 16:36

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %