This printed article is located at https://investor-th.netbay.co.th/news.html

News

NETBAY เติบโตแกร่งรับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โชว์ปี 60 ทำกำไรสุทธิ 115.8 ล้านบาท พุ่งขึ้นจากปีก่อน 29.65% ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.4759 บาทตอบแทนผู้ถือหุ้น

ย้อนกลับ22 กุมภาพันธ์ 2561

บมจ.เน็ตเบย์ หรือ NETBAY โชว์ผลการดำเนินงานปี 60 เติบโตแข็งแกร่งรับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ทำกำไรสุทธิ 115.8 ล้านบาทพุ่งขึ้น 29.65% จากปีก่อน และมีรายได้จากการให้บริการ 314.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33% จากปีก่อน หลังรายได้จากทุกกลุ่มบริการเติบโตดี ด้านบอร์ดบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.4759 บาท ขณะที่แนวโน้มปี 61 มั่นใจความต้องการใช้บริการทำธุรกรรมออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง คาดไตรมาสแรกได้รับผลดีหลังร่วมมือ บมจ.การบินไทย เปิดตัวบริการใหม่ TG-e-Import Service Payment Gateway เพื่อให้บริการชำระเงินค่าคลังสินค้าของการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) และผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Digital & FinTech Innovative Technology Platform ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services อย่างครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2560 มีอัตราการเติบโตได้ดีกว่าแผนงานที่วางไว้ โดยมีกำไรสุทธิ 115.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.65% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89.32ล้านบาท และถือเป็นปีแรกที่ NETBAY มีกำไรสุทธิทะลุ 100 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 314.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 272.94 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Netbay กล่าวว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจปี 2561 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลและการผ่านร่างกฎหมาย ‘เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก’ (EEC) ของ สนช. เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนมีการตื่นตัวของภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุค ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น’ ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการใช้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (online) ผ่าน Netbay Gateway ที่ได้ให้บริการด้าน e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายบริการใหม่ๆ หลังจากที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ของ บมจ.การบินไทย ร่วมกับ เน็ตเบย์ ได้เปิดตัวระบบ

TG-e-Import Service Payment Gateway เพื่อให้บริการแก่ผู้นำเข้าสินค้า บริษัท Freight Forwarder บริษัท ชิปปิ้ง และอื่นๆ เพื่อชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการคลังสินค้าของการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิผ่านระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway ซึ่งมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบของการบินไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ในฐานะพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

ขณะเดียวกันในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่น คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform และนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ของเน็ตเบย์ ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (National Digital ID Co., Ltd.) จำนวน 5,769 หุ้นๆ ละ 100 บาท ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่เน็ตเบย์ ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจของเน็ตเบย์ได้อีกมากเช่นกัน

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.4759 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.