ข่าว

NETBAY พัฒนาโปรแกรม Mini e-Court กับศาลแพ่ง ช่วยพิจารณาคดีได้เร็วขึ้น

ย้อนกลับ13 มิถุนายน 2562

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY เปิดเผยในงาน “พิธีเปิดนวัตกรรมการพิจารณาในยุค Digital Court ของศาลแพ่ง” ว่า บริษัทได้ร่วมพัฒนาโปรแกรม Mini e-Court กับศาลแพ่งเพื่อความสะดวก และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดี

  • ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม Mini e-Court ร่วมกับศาลแพ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้รับความสะดวกในการทำงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณา และพิพากษาคดี ในการยื่นคำร้อง และไต่สวน
  • ด้วยการใช้ระบบวิดิโอคอลเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตัดสินและเป็นตัวกลางระหว่างศาล โจทก์ และจำเลย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาฟังคำพิจารณาคดีที่ศาล
  • ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการใช้โปรแกรม Mini e-court พิจารณาคดีไปแล้วกว่า 16 คดี ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาการพิจารณาคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีดีความที่เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 ล้านคดี ซึ่งแบ่งเป็นคดีทางแพ่งกว่า 50% ดังนั้นระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพิจารณาคดีของศาลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ลักษณะธุรกิจของ NETBAY

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)

ที่มา : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=Z1dZTnYwWUZQZHM9&security=NETBAY&fbclid=IwAR0oZmfBaPuI4CCtYQ9F3CCZ_NH07JjPqsZ34yUL_XJxZJZdt-H1onhFF18