ข่าว

19 บริษัทไทยไม่ใหญ่แต่แกร่ง ติดอันดับ Asia's 200 Best Under A Billion 2020

ย้อนกลับ24 สิงหาคม 2563

ผ่านครึ่งแรกของปี 2563 อันแสนสาหัสมาแล้ว ในช่วงเวลานี้ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นิตยสาร Forbes ทยอยเปิดเผยการจัดอันดับและลิสต์ต่าง ๆ ทางธุรกิจออกมา หนึ่งลิสต์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำธุรกิจและลงทุนในทวีปเอเชีย คือ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 หรือ 200 บริษัทมหาชนรายได้ต่ำกว่าพันล้านที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2020 ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

สำหรับลิสต์ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 พิจารณาจากบริษัทมหาชนขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีรายได้สูงกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 18,000 บริษัท แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัติดีที่สุดตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีรายได้และกำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง มีภาระหนี้ต่ำ และมีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง นอกจากนั้น ยังมีเกณฑ์เชิงคุณภาพ เช่น ยกเว้นบริษัทที่มีปัญหาด้านธรรมาภิบาล บัญชีมีความน่าสงสัย บริษัทที่สร้างปัญหาหรือความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่มีปัญหาการจัดการ หรือปัญหาทางกฎหมาย เมื่อเลือกได้ 200 บริษัทที่ดีที่สุดแล้วจึงนำเสนอรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้จัดลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นข้อมูลในรอบปี จากเดือนกรกฎาคม 2562-7 กรกฎาคม 2563 จึงอาจไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีนี้

ความน่าสนใจของลิสต์ Asia’s 200 Best Under A Billion ปีนี้คือ มีบริษัทไทยสามารถเข้าไปอยู่ในลิสต์ได้มากถึง 19 บริษัท เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งจากปีที่แล้วที่มีบริษัทไทยอยู่ในลิสต์นี้เพียง 5 บริษัทเท่านั้น สะท้อนว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2562 หดตัวลง และปี 2563 ก็เจอผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดอีก แต่หลายบริษัทไทยยังมีศักยภาพเติบโตอย่างแข็งแกร่งในขวบปีแห่งความยากลำบากนี้

19 บริษัทไทยที่ว่านี้คือบริษัทอะไร ทำธุรกิจอะไรบ้าง ผลประกอบการดีงามขนาดไหน “ดีไลฟ์-ประชาชาติธุรกิจ” ได้หาข้อมูลมาสรุปไว้ในนี้แล้ว

After You PCL

Sales : $38M
Net Income : $8M
Market Value : $256M

อาฟเตอร์ ยู แบรนด์ขนมหวานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าตลาดหุ้นได้เพียงเวลาไม่กี่ปีหลังจากก่อตั้ง ปัจจุบันบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) แข็งแกร่งและมั่นคง มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 36 สาขา และยังคงแข็งแกร่งเป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อพูดถึงขนมหวาน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 237 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 19.67%

Alla PCL

Sales : $28M
Net Income : $3M
Market Value : $25M

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้า ระบบคลังสินค้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ALLA ยังไม่เปิดเผยงบการเงินปี 2562 ส่วนปี 2561 มีอัตรากำไรสุทธิ 10.91% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.27%

Business Online

Sales : $18M
Net Income : $5M
Market Value : $94M

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีโอแอล” ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลทางธุรกิจทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ บริการของบีโอแอล ได้แก่ การวิจัย การขายและการตลาด การบริหารความเสี่ยง โซลูชั่นการจัดการฐานข้อมูลและการติดตามหนี้ ปัจจุบันบีโอแอลมีฐานข้อมูล 350 ล้านธุรกิจทั่วโลก ปี 2562 มีอัตรากำไร 26.74% เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ปีล่าสุด อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 28.73%

Carabao Group

Sales : $481M
Net Income : $81M
Market Value : $3.5B

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิต การตลาด จำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 10 บริษัท

ปี 2562 คาราบาวกรุ๊ปมีกำไรสุทธิ 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 116.22% จากปี 2561 ที่มีกำไร 1,159 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 16.4% ก้าวกระโดดจากปี 2561 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ 6.6% ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 30.7% เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปี 2561 ที่ 13.4%

Chularat Hospital

Sales : $166M
Net Income : $23M
Market Value : $852M

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2529 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย 9 บริษัท มีโรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยนอกรวม 5,000 คน/วัน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 705.24 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 13.59% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 19.41%

Ekachai Medical Care

Sales : $129M
Net Income : $5M
Market Value : $85M

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชัย” ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โรงพยาบาลเอกชัยมีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 150 เตียง มีห้องตรวจ 60 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 1,500 คนต่อวัน

ปี 2562 มีรายได้รวม 910 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 377 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 160 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 17.60% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 17.41%

JKN Global Media

Sales : $55M
Net Income : $8M
Market Value : $107M

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายคอนเทนต์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเจเคเอ็นฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจเคเอ็นเพิ่งมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อไป

ปี 2562 มีกำไร 252.81 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 14.78% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 11.84%

Jubilee Enterprise

Sales : $58M
Net Income : $8M
Market Value : $88M

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องประดับเพชร เพชรกะรัต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Jubilee Diamond” ซึ่งเป็นร้านขายเพชรที่มีจํานวนสาขามากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ในปี 2562 แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยูบิลลี่ฯมียอดขายและกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยมีรายได้ 1,807 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 262 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 14.51% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 26.36%

Netbay

Sales : $13M
Net Income : $6M
Market Value : $219M

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจร

ในยุคสมัยที่ธุรกรรมทุกอย่างเคลื่อนไปอยู่ในออนไลน์ จึงไม่แปลกที่ NETBAY จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 3 ปีล่าสุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยปี 2562 มีกำไรสุทธิ 180 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิสูงถึง 42.41% ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 36.86%

Pylon PCL

Sales : $50M
Net Income : $9M
Market Value : $103M

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างฐานราก ผลิตภัณฑ์และบริการของไพลอน ได้แก่ งานเจาะเสาเข็มแบบกลม งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/เจาะเสาเข็มแบบเหลี่ยม และมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด ทำธุรกิจให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และให้คำปรึกษางานก่อสร้างทั่วไป

ปี 2562 ไพลอนมีรายได้ 1.56 พันล้านบาท มีกำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น) 278 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 17.61% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 28.71%

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ครึ่งปีหลังของปีนี้จะเป็นวัฏจักรขาขึ้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากการเปิดประมูลงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งไพลอนจะเป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับอานิสงส์ แต่ทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการแข่งขันจะดุเดือดมากเช่นกัน

Ratchathani Hospital

Sales : $57M
Net Income : $13M
Market Value : $206M

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท มีบริษัทย่อย คือ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด โดยทั้งกลุ่มมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 353 เตียง

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) มีกำไรเติบโตต่อเนื่องใน 4 ปีล่าสุด ในปี 2562 มีรายได้ 1.9 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากถึง 140 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 20.82% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 29.31%

Rhom Bho Property

Sales : $41M
Net Income : $8M
Market Value : $243M

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ

ปี 2562 ผลประกอบการของร่มโพธิ์ฯเติบโตแบบที่ผู้บริหารใช้คำว่า “เกินเป้าหมาย” คือมีรายได้ 1.3 พันล้านบาท (เติบโต 310%) และมีกำไร 234 ล้านบาท (เติบโต 731%) อัตรากำไรสุทธิ 0.18% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 0.36% ด้วยผลประกอบการที่ดีมากจึงไม่น่าแปลกใจที่พุ่งเข้ามาอยู่ในลิสต์ Asia”s Best Under A Billion ปีนี้

Sabina

Sales : $106M
Net Income : $13M
Market Value : $213M

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี มีทั้งผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเอง และรับจ้างผลิตให้แก่แบรนด์อื่น (OEM) โดยสัดส่วนรายได้เมื่อปี 2562 มาจากแบรนด์ 91% และ OEM 9%

ปี 2562 รายได้ของซาบีน่าเพิ่มขึ้น 6.2% จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขยายช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ได้ทันกับพฤติกรรมของผู้ซื้อ โดยทำรายได้ 3.3 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 413 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 12.5% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.4%

Seafco

Sales : $98M
Net Income : $13M
Market Value : $136M

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาทั่วไป งานเจาะเสาเข็ม งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน งานสร้างกำแพงไดอะแฟรม ฯลฯ

ปี 2562 ซีฟโก้มีรายได้ 3 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 409 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 13% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 25%

ซีฟโก้อยู่ในข่ายเดียวกันกับไพลอนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ครึ่งปีหลังของปีนี้จะได้รับอานิสงส์จากการเปิดประมูลงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ แต่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้ว นักวิเคราะห์มองว่าการแข่งขันจะดุเดือดมาก

Siam Wellness

Sales : $45M
Net Income : $8M
Market Value : $196M

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์สปา และบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้าหลายชื่อ ได้แก่ Let”s Relax Spa, Rarinjinda Wellness Spa, Rarinjinda Wellness Spa Resort, Siam Wellness Lab, Blooming Thai Massage School, Baan Suan Massage และร้านอาหาร Deck1 The Exotic Scene & Cuisine

ปี 2562 สยามเวลเนสกรุ๊ปได้รับผลบวกจากการที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น บวกกับการขยายสาขาเพิ่ม 11 สาขา ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 26% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19% จากปี 2561 โดยทำรายได้ในปี 2562 ได้ 1.4 พันล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 245 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 17.17% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 23.35%

ส่วนปี 2563 ซึ่งภาคท่องเที่ยวและบริการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 คงเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับสยามเวลเนสกรุ๊ปเช่นกัน

SISB PCL

Sales : $35M
Net Income : $7M
Market Value : $286M

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ” ในปี 2544 ก่อนจะเปิดสาขาตามมา ปัจจุบัน “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์” ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 สาขา ดำเนินการสอนโดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักพื้นฐาน

ปี 2562 เอสไอเอสบีมีกำไร 220 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 19.50% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรเมื่อปี 2561 ที่อยู่ที่ 10.93%

T.A.C. Consumer

Sales : $49M
Net Income : $5M
Market Value : $98M

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจําหน่ายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์ จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของ TACC แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (B2B) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายภายใต้สินค้าของบริษัท (B2C)

ปี 2562 มี key development หลายอย่างที่ทำให้ TACC มีรายได้ 1.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 235 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 9.43% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.59%

Thailand Prime Property REIT

Sales : $32M
Net Income : $22M
Market Value : $252M

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust” หรือ “TPRIME” เป็นกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

TPRIME มีจำนวนหน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย เป็นหน่วยทรัสต์ประเภท “ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์” ทุนที่ชำระแล้ว 5,050,413,750 บาท มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 5,475 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไรสะสมปลายปี 1.37 พันล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย “ทริสเรตติ้ง” ในระดับ A-

Union Auction PCL

Sales : $26M
Net Income : $8M
Market Value : $135M

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูลแต่
ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น

ปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 845 ล้านบาท รายได้ 803 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 234 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 28.83% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 47.19%

ที่มา linetoday