ข่าว

"มอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ย้อนกลับ07 ธันวาคม 2563