ข่าว

Netbay บริจาคหนังสือ "ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง"

ย้อนกลับ08 ธันวาคม 2563

มูลนิธิ ทสพ. รับมอบหนังสือจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญของการจุดประกายความคิดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง” เขียนโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

  1. โรงเรียนในโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 147 แห่ง|
  2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 แห่ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีพิธีรับมอบหนังสือ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้แทนบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่มา: https://www.princess-it-foundation.org/th/activity-it-education-all/book-pairat.html