โครงสร้างรายได้

กรุณาเลือกปี:

  ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 3/2563 ไตรมาสที่ 4/2563
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services 93.7 94.5 98.7 101.6
2. Digital Transformation (Project) - - - -
รายได้จากการให้บริการ 93.7 94.5 98.7 101.6

  ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 3/2562 ไตรมาสที่ 4/2562
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services 89.51 103.5 105.5 107.6
2. Digital Transformation (Project) 5.47 - - -
รายได้จากการให้บริการ 94.98 103.5 105.5 107.6


หมายเหตุ :
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Q4/61 และ Q1/62 พบว่ารายได้กลุ่ม Digital Business Services ของ Q4/61 สูงกว่ารายได้ใน Q1/61เล็กน้อย เนื่องจากใน Q4/61 ที่ผ่านมา ลูกค้าที่ทำธุรกิจ e-Commerce มีการทำโปรโมชั่นพิเศษของทุกปี เรียกว่า วันที่ (11/11) ของ e-Commerce รายใหญ่ และรายอันดับ 2 และอันดับ 3 ต่างคนต่างทำโปรโมชั่นมาแข่งขันกัน โดยปกติการนำเข้าของ e-Commerce มีหลักแสน Shipment ต่อวันก็ถือว่ามากแล้ว แต่ในวันนั้นวันเดียว (11/11) เฉพาะบริษัท e-Commerce ทั้งหลายรวมกัน มีการสั่งซื้อทุกเจ้ารวมกัน เป็นหลักล้าน Shipment ต่อวัน (แค่วันเดียวของการสั่งซื้อเข้ามาในประเทศไทย) ทำให้มีรายได้ในหมวด Digital Business Services โตขึ้นมากกว่าปกติใน Q4/61


  ไตรมาสที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 2/2561 ไตรมาสที่ 3/2561 ไตรมาสที่ 4/2561
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services 86.18 87.14 89.51 93.47
2. Digital Transformation (Project) 0.58 2.12 1.12 1.49
รายได้จากการให้บริการ 86.76 89.26 90.63 94.96


หมายเหตุ

(1) Digital Business Services เป็นการรวมกลุ่มบริการเดิมได้แก่ e-Business Services และ e-Trade Finance Supply Chain รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการให้บริการในเรื่องเดียวกัน และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพธุรกิจที่กว้างขวางมากขึ้น


  ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 2/2560 ไตรมาสที่ 3/2560 ไตรมาสที่ 4/2560
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services 69.65 72.75 76.80 84.34
2. Digital Transformation (Project) 3.68 4.57 1.69 1.31
รายได้จากการให้บริการ 73.33 77.32 78.49 85.65


หมายเหตุ

(1) Digital Business Services เป็นการรวมกลุ่มบริการเดิมได้แก่ e-Business Services และ e-Trade Finance Supply Chain รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการให้บริการในเรื่องเดียวกัน และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพธุรกิจที่กว้างขวางมากขึ้น


  ไตรมาสที่ 1/2559 ไตรมาสที่ 2/2559 ไตรมาสที่ 3/2559 ไตรมาสที่ 4/2559
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services 58.49 61.80 64.39 66.83
2. Digital Transformation (Project) 5.44 5.84 6.29 3.86
รายได้จากการให้บริการ 63.93 67.64 70.68 70.69


หมายเหตุ

(1) Digital Business Services เป็นการรวมกลุ่มบริการเดิมได้แก่ e-Business Services และ e-Trade Finance Supply Chain รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการให้บริการในเรื่องเดียวกัน และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพธุรกิจที่กว้างขวางมากขึ้น