ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  34.25 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  257,700
 • วันก่อนหน้า
  34.25
 • ราคาเปิด
  34.25
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  34.25 / 3,300
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  34.75 / 6,700
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  34.25 - 34.75
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  24.60 - 37.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 07 ก.ค. 2563 16:38
Chart Type