ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  27.25 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  299,000
 • วันก่อนหน้า
  27.25
 • ราคาเปิด
  27.50
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  27.00 / 26,200
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  27.25 / 45,600
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  27.00 - 27.50
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  24.60 - 37.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 24 พ.ย. 2563 16:35
Chart Type