ราคาหลักทรัพย์

 • ชื่อย่อหุ้น

  NETBAY 

 • ราคาล่าสุด

  26.25 THB

 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  95,800
 • วันก่อนหน้า
  26.25
 • ราคาเปิด
  26.25
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  26.00 / 19,300
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  26.25 / 100
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  26.25 - 26.50
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  24.60 - 37.25
 • ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.ย. 2563 14:35
Chart Type