หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลทางการเงิน /  สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กรุณาเลือกปี:

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด